Centrum Diagnozy i Terapii Mowy
NEUROLOGO

Profilaktyka Diagnoza Terapia

Spotkania indywidualne

Diagnoza i terapia
logopedyczna i neurologopedyczna

Przedszkola i żłobki

Badania przesiewowe i konsultacje

Szkoły rodzenia

Warsztaty dla przyszłych rodziców

Zofia Zamolska

Neurologopeda kliniczny, logopeda, terapeuta wczesnej interwencji logopedycznej, terapeuta osób ze spektrum autyzmu

Zakres usług:

  • diagnoza i terapia pacjentów indywidualnych,
    dzieci i dorosłych, w zakresie zaburzeń mowy oraz wad wymowy
  • profilaktyka i wczesna interwencja logopedyczna
  • współpraca z wrocławskimi przedszkolami i żłobkami
    badania przesiewowe

Metody terapii dobierane są zawsze indywidualnie.

Pracuję z wykorzystaniem:

  • elementów Metody Krakowskiej
  • MFT 9-99 sTArs – terapia miofunkcjonalna osób w wieku 9-99 lat ze specjalną terapią zaburzeń artykulacyjnych głosek s/sz wg A. Kittel
  • MNRI Terapia Ustno-Twarzowa wg S. Masgutowej
  • MNRI Terapia Neurotaktylna wg S. Masgutowej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej przejdź do odpowiedniej zakładki lub skontaktuj się ze mną osobiście.

Spotkania indywidualne

Diagnoza i terapia logopedyczna i neurologopedyczna

Skuteczność terapii logopedycznej zależy od wielu czynników. Ważne jest nie tylko zaangażowanie logopedy, ale także motywacja pacjenta oraz współpraca jego bliskich.

Zakres usług:

  • zaburzenia mowy
  • wady wymowy
  • jąkanie
  • trudności szkolne (dysleksja)
  • reedukacja chorych z afazją
  • opóźniony rozwój mowy

 

  • stymulowanie rozwoju mowy
  • określanie rozwoju mowy w stosunku do norm wiekowych
  • terapia dzieci i niemowląt wykazujących problemy w zakresie prawidłowego ssania, żucia, gryzienia, połykania
  • diagnoza KORP (Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego - wystandaryzowany test do oceny funkcjonalnej dziecka w wieku od 1 m.ż. do 9 r.ż.. Diagnoza prawidłowego i zaburzonego rozwoju)

Po szczegóły zajrzyj do cennika

Przedszkola i żłobki

Badania przesiewowe i konsultacje

Zarówno niemowlęta jak i dzieci starsze potrzebują odpowiedniej troski, by prawidłowo się rozwijać.
Mowa ludzka jest podstawowym sposobem komunikacji i to, w jaki sposób ukształtuje się we wczesnych latach, będzie miało wpływ na jakość życia w przyszłości.

Zaproś mnie do swojej placówki na przesiewowe badania logopedyczne.
Usługa obejmuje indywidualne badanie dziecka (10-15 minut) oraz pisemne zalecenia co do dalszego postępowania.

Warunki ustalane są indywidualnie z placówką.
Napisz lub zadzwoń, by poznać szczegóły.

Szkoły rodzenia

Warsztaty dla przyszłych rodziców

Współcześni rodzice coraz bardziej świadomie angażują się w wychowywanie dzieci. Aby ułatwić im zdobywanie wiedzy na temat kształtowania i rozwoju mowy wyczekiwanego przez nich dziecka przygotowałam ofertę zajęć informacyjno - profilaktycznych dla szkół rodzenia.

Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami zajęć.

Cele zajęć:

  • propagowanie roli wczesnej interwencji logopedycznej w celu profilaktyki zaburzeń rozwoju mowy oraz wad wymowy małych dzieci
  • podniesienie świadomości przyszłych rodziców odnośnie wpływu stosowanych metod wychowawczych na prawidłowy rozwój mowy

Tematy omawiane podczas spotkania:

  • kształtowanie i rozwój mowy małego dziecka - od okresu prenatalnego do 7-8 roku życia, wyjaśnienie kluczowych pojęć: głużenie, gaworzenie, norma rozwojowa itd.
  • zabawy stymulujące prawidłowy rozwój mowy dziecka
  • bajka logopedyczna – na czym polega i w jakim celu ją stosować?
  • karmienie piersią, smoczek, butelka – jaki mają wpływ na kształtowanie mowy dziecka?
  • kiedy do logopedy? – w jakich sytuacjach szukać porady i na co zwrócić uwagę obserwując rozwój malucha (opóźnienia rozwoju mowy, wady słuchu, zbyt krótkie wędzidełko, problemy ze ssaniem, żuciem, gryzieniem, jąkanie wczesnodziecięce i inne)
  • pytania od rodziców

Po szczegóły zajrzyj do cennika

Certyfikaty i szkolenia

Dyplom ukończenia studiów podyplomowych – neurologopedia

Dyplom ukończenia studiów podyplomowych – neurologopedia

Dyplom ukończenia studiów podyplomowych – Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu

Dyplom ukończenia studiów podyplomowych – Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu

Szkolenie: Dysleksja

Szkolenie: Dysleksja

Szkolenie: Terapia jąkania

Szkolenie: Terapia jąkania

Szkolenie: Drama i logorytmika

Szkolenie: Drama i logorytmika

Konferencja z okazji Europejskiego Dnia Logopedy 2012

Konferencja z okazji Europejskiego Dnia Logopedy 2012

Szkolenie: Metoda Warnkego – kurs podstawowy

Szkolenie: Metoda Warnkego – kurs podstawowy

Szkolenie: Metoda Warnkego – kurs rozwijający

Szkolenie: Metoda Warnkego – kurs rozwijający

Warsztaty: Moje Sylabki (Metoda Krakowska)

Warsztaty: Moje Sylabki (Metoda Krakowska)

Szkolenie: Specyficzne aspekty zaburzeń mowy

Szkolenie: Specyficzne aspekty zaburzeń mowy

Warsztaty: Dyslalia

Warsztaty: Dyslalia

Szkolenie: Zaburzenia mowy - autyzm

Szkolenie: Zaburzenia mowy - autyzm

Webinar: Dysleksja, ZA, autyzm (Metoda Krakowska)

Webinar: Dysleksja, ZA, autyzm (Metoda Krakowska)

Webinar: Badanie dominacji stronnej (Metoda Krakowska)

Webinar: Badanie dominacji stronnej (Metoda Krakowska)

Szkolenie: Rotacyzm – terapia krok po kroku

Szkolenie: Rotacyzm – terapia krok po kroku

Szkolenie: Dysfunkcje i parafunkcje narządu mowy

Szkolenie: Dysfunkcje i parafunkcje narządu mowy

Szkolenie: Seplenienie międzyzębowe

Szkolenie: Seplenienie międzyzębowe

Szkolenie: Wybrane problemy dyslalii

Szkolenie: Wybrane problemy dyslalii

Szkolenie: MNRI Terapia odruchów ustno-twarzowych poziom 2

Szkolenie: MNRI Terapia odruchów ustno-twarzowych poziom 2

Szkolenie: MNRI Terapia odruchów ustno-twarzowych poziom 1

Szkolenie: MNRI Terapia odruchów ustno-twarzowych poziom 1

Szkolenie: Masaż logopedyczny od podstaw

Szkolenie: Masaż logopedyczny od podstaw

Szkolenie: MNRI Terapia neurotaktylna poziom 1

Szkolenie: MNRI Terapia neurotaktylna poziom 1

Szkolenie: MFT sTArs 9-99 – terapia miofunkcjonalna wg A. Kittel

Szkolenie: MFT sTArs 9-99 – terapia miofunkcjonalna wg A. Kittel

Warsztaty: Karmienie naturalne

Warsztaty: Karmienie naturalne

Warsztaty: Dysfagia

Warsztaty: Dysfagia

Seminarium Naukowe z okazji Europejskiego Dnia Logopedy

Seminarium Naukowe z okazji Europejskiego Dnia Logopedy

Kurs: Otępienie czołowo-skroniowe

Kurs: Otępienie czołowo-skroniowe

Szkolenie: Programowanie języka (Metoda Krakowska)

Szkolenie: Programowanie języka (Metoda Krakowska)

Szkolenie: KORP – Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego

Szkolenie: KORP – Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego

Cennik

  • Jednorazowa konsultacja diagnostyczna (60 minut) – 180 zł
  • Terapia regularna (45 minut) – 120 zł
  • Przygotowanie pisemnej opinii - 150 zł
  • Diagnoza KORP (120 minut + dodatkowe spotkanie podsumowujące) - 320 zł
  • Warsztaty dla szkół rodzenia (120 minut) - 300 zł

Kontakt

Gabinet Marinel:

55-040 Kobierzyce ul. Ludowa 15b/12 (obok Dino)

Telefon:

798 846 790